Top
Hotline Hotline 08 25 62 68 69
cskhquangchanh@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye On39

Thứ 5 | 10/10/2019 - Lượt xem: 155

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye On 39

 Khai báo máy chấm công
  • Máy chấm công > Khai báo máy chấm công


Ảnh: Chọn khai báo máy chấm công

  Kiểm tra địa chỉ IP của máy và địa chỉ IP trên phần mềm

huong dan su dung phan mem wise eye
Ảnh: Địa chỉ IP của phần mềm

phan mem cham cong wise eye

Ảnh: Địa chỉ IP của máy

+ 2 địa chỉ IP này phải trùng nhau, và phải thuộc dải IP của mạng LAN

+ Nếu 2 địa chỉ này không giống nhau, nên sửa địa chỉ trên phần mềm theo địa chỉ trên máy.

  Lấy số Seri

+ Sai khi ấn vào “lấy số seri” > Số seri sẽ hiện ra > Kiểm tra số seri trong phần mềm có trùng với số seri in trên vỏ máy không

cach dung wise eye

Ảnh: Nhấn vào “lấy số seri”

Ảnh: Số seri in trên máy


Nhập số đăng ký

lay so dang ky phan mem wise eye on 39

Ảnh: Nhập số đăng ký của nhà cung cấp

Lưu máy: chọn các thông số để tải và nhấn lưu máy

dang ky wise eye on 39

Ảnh: Chọn sự kiện tải và ấn lưu
Máy sẽ báo cập nhật thành công.

Tải dữ liệu vân tay về máy tính

  • Khai báo vân tay và thẻ nhớ, hoặc mật mã của các nhân viên lên máy chấm công
  • Tải dữ liệu nhân viên lên máy tính:
Máy chấm công > Tải nhân viên về máy tính > Duyệt nhân viên > Chọn nhân viên > Thực hiện cập nhật

 

Ảnh: Tải nhân viên về máy tính

 

Ảnh: Tích chọn các dữ liệu và thực hiện theo các bước như hướng dẫn trên phần mềm

Ảnh: Sau khi thực hiện cập nhật, dữ liệu sẽ được chuyển xuống tab dưới

Khai báo công ty/phòng ban/nhân viên

Thông tin công ty: Dữ liệu > Thông tin công tyBáo chức danh trong công ty

 

  • Khai báo phòng ban

Ảnh: Khai báo phòng ban

Dữ liệu > Khai báo phòng ban > Chọn bộ phận lớn > Thêm phòng ban dưới cấp

Khai báo thông tin nhân viên

Ảnh: Khai báo nhân viên

Dữ liệu > Quản lý nhân viên > Chọn trong danh sách đổ xuống > Sửa thêm tên nhân viên, tên chấm công và các thông tin khác > Cập nhật

Cập nhật lại thông tin từ phần mềm lên máy chấm công

Figure 16 Cập nhật nhân viên lên máy

Máy chấm công > Tải nhân viên lên máy chấm công > Chọn phòng ban > Chọn nhân viên > Ấn chuyển xuống > Ấn tải lên máy chấm công

Khai báo ca và lịch trình làm việc

  • Cài đặt chấm công > Khai báo ca làm việc

Ảnh: Khai báo ca làm việc

Cài đặt thời gian của từng ca:

Ca Hành chính:

+ Giờ vào làm việc

+ Giờ kết thúc làm việc

+ Giờ bắt đầu nghỉ trưa

+ Giờ kết thúc nghỉ trưa

Các ca khác: đặt thời gian bắt đầu và kết thúc

 

 

Ảnh: giờ ca hành chính

 

Ảnh: Cài đặt giờ cho các ca

Khai báo lịch trình làm việc:

Cài đặt chấm công > Khai báo lịch trình làm việc

Figure 20 Khai báo lịch trình làm việc

+ Có 2 lịch trình làm việc chính là “Hành chính” và “Theo ca”

+ Nếu muốn tạo mới thêm: ấn vào “thêm mới”

+ Thông thường, ta có thể sửa trực tiếp theo 2 lịch trình có sẵn

Ví dụ: Lựa chọn ca hành chính > Chu kỳ tuần > Sắp xếp ca cho lịch trình

Ảnh: Lịch trình hành chính

Chọn ca > Chọn ngày > Thực hiện chọn > Kiểm tra kết quả > Xong

Ảnh: Chọn ca cho các ngày trong tuần

Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Ảnh: Khai báo lịch trình cho nhân viên

Lấy dữ liệu chấm công

Sau một thời gian chấm công, đến cuối tuần hoặc cuối tháng, khi phải thực hiện việc kiểm tra công và thời gian làm việc của nhân viên.

  Tải dữ liệu chấm công từ máy về máy tính:

Máy chấm công > Tải dữ liệu chấm công

Ảnh: Tải dữ liệu chấm công

Máy chấm công > Tải dữ liệu chấm công > Chọn ngày tháng > Duyệt từ máy chấm công > Chờ máy cập nhật 100%

  • Xem và xuất báo cáo

Ảnh: Xem và xuất file báo cáo

Chấm công và báo biểu > Chấm công theo ca > Chọn phòng ban > Chọn nhân viên > Chọn ngày và xem công > Xuất các file báo cáo theo nhiều mẫu khác nhau

Lưu ý khi xuất báo cáo ấn yes để ghi file

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng MitaproV1

Hướng dẫn thao tác cách mở Port Modem Wifi FPT
Trong bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cách mở port cho modem wifi Fpt GPON đơn giản nhất.
Trước khi tiến hành mở port modem wifi Fpt phải chuẩn bị:
Modem wifi chính để kết nối khi mở port
Xác định địa chỉ IP port cần mở
Một điện thoại hoặc máy tính
Cần biết được Default Gateway của đường truyền  mạng thông thường là 192.168.1.1
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC TES824 BẰNG BÀN KEY KX-T7730
2.Cài đặt ngày giờ
Bấm Program -> *# 1234 Nhập 000 ->  SP-Phone  -> Year ( 00-99 ) ->  bấm Auto answer: chọn từ  Jan -> Dec -> Day ( 1 -> 31) -> bấm Auto answer: chọn Sun -> Sat  -> Hour ( Bấm từ 1 -> 12 )  -> Minute (Bấm từ 00 -> 99) -> Auto answer:AM/PM ->   bấm Store  để lưu ->   Hold để kết thúc .

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công thẻ giấy Wise Eye. Các thao tác cơ bản và chi tiết nhất về máy chấm công thẻ giấy Wise Eye