Top
Hotline Hotline 08 25 62 68 69
cskhquangchanh@gmail.com

HỖ TRỢ

Sử dụng Unikey chuyển đổi chữ tiếng việt có dấu sang không dấu

  Hướng dẫn chi tiết cách set ca, tạo lịch trình vào ra, lịch trình ca làm việc và gán ca cho nhân viên trên phần mềm chấm công MitaPro V1.

Download phần mềm lập trình tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic Kx-tes824
Trang