Liên hệ với chúng tôi
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0825.62.68.69
Top
Hotline Hotline 08 25 62 68 69
cskhquangchanh@gmail.com

Hướng dẫn lập trình tổng đài điện thoại nội bộ Adsun Fx208 PC

Thứ 4 | 22/07/2020 - Lượt xem: 830

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI ADSUN FX208 PC

1. MỘT SỐ LƯU Ý
- Máy lập trình phải  là máy  số 1 ( EXT1).
- Các máy đều phải để  ở chế độ Tone (xem vị trí công tắc gạt bên hông máy điện thoại).
- Khi nhấn sai mã lệnh lập trình sẽ nghe tiếng  báo bận. Gác máy xuống  và thực
hiện lại.
- Để lập trình các tính năng cho tổng đài trước hết ta phải vào chế độ lập  trình.
- Khi nhập  mã lệnh,  nếu giá trị hợp  lệ sẽ nghe tiếng  tút tút , ngược  lại bạn sẽ nghe tiếng báo bận. Để bỏ qua các giá trị vừa nhập sai, ta nhấn phím * và thực hiện nhập lại giá trị.
Với tổng đài FX208PC
Bước 1 : nhấc máy nhánh số 1(máy dùng để lập trình)
Bước 2 : nhấn * # * # (vào chế độ lập trình)
Bước 3 : nhấn 99 # (đưa tổng đài về giá trị mặc định). Lúc này tất cả
các máy đều được phép gọi liên tỉnh.
Bước 4 : nhấn 2 #  6 7 8 # 0 # (cấm máy 6 , 7 , 8 gọi di động)

2. KÝ HIỆU DÙNG TRONG TẬP LỆNH
- Một lệnh lập trình bao gồm các thành phần sau:
Mã dịch vụ  #  k  # m #
Trong đó :
+ Mã dịch vụ: là chữ  số đại diện cho dịch  vụ vàkết thúc bằng  dấu #.
+ Số máy nhánh: ký hiệu là k và kết thúc bằng  dấu # .
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
+ Giá trị của dịch  vụ,  ký hiệu  là m và kết thúc bằng  dấu # .
m = 1 : cho phép .
m = 0 : cấm .
Ví dụ: Lập trình cấm gọi di động máy nhánh số 1 và 2  : Nhấn 1 # 1 2 # 0 #
Trong đó:
Mã dịch vụ 1: là mã dịch vụ cho phép / cấm gọi di động.
k = 1 , 2 là máy  nhánh số 1 và máy nhánh số 2 .
m = 0 là giá trị của dịch vụ (cấm gọi di động) .

3. VÀO CHẾ  ĐỘ LẬP TRÌNH
Thao tác: Nhấc máy -> Nhấn * # * # -> Nghe tút tút
Lưu ý:
- Máy lập trình phải là máy số 1
- Khi đang ở chế độ lập trình, sau mỗi lần lập trình xong một dịch vụ bạn không cần phải gác máy mà cứ tiếp tục lập trình sang dịch vụ khác .
- Khi gác máy   thoát khỏi chế độ lập trình, muốn lập trình tiếp phải vào lại chế  độ lập trình
- Khi lập  trình mới, nên đưa tổng đài về chế  độ mặc  định và bắt đầu lập trình lại từ đầu.
- Để lập trình nhanh tổng đài, nên tham khảo bảng lập trình nhanh ở cuối phần lập trình.
- Từ nay về sau, khi lập trình bất kỳ tính năng nào, chúng ta ngầm hiểu là đang ở trong chế  độ lập trình.

4. CHO PHÉP / CẤM GỌI  DI  ĐỘNG
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn   1   #     k    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : cấm gọi di động.
m = 1 : cho phép gọi di động.
k : số máy nhánh
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 2, 3  gọi di động, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 1 # 2 3 # 1 # : cho phép máy 2 , 3 gọi di động.
- Nhấn 1 # 1 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 gọi di động.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 1 # 2  3 # 1 # : cho phép máy 2 , 3  gọi di động.
- Nhấn 1 # 1 4 5 6 # 0 # : cấm máy 1 , 4 , 5 , 6 gọi di động.

5. CHO PHÉP / CẤM GỌI LIÊN TỈNH
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn     2     #     k    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : cấm gọi liên tỉnh.
m = 1 : cho phép gọi liên tỉnh.
k : số máy nhánh
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 3, 4  gọi liên tỉnh, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 2 # 3 4 # 1 # : cho phép máy 3 , 4  gọi liên tỉnh.
- Nhấn 2 # 1 2 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 gọi liên tỉnh.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 2 # 3 4 # 1 # : cho phép máy 3 , 4 gọi liên tỉnh.
- Nhấn 2 # 1 2 5 6 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 5 , 6 gọi liên tỉnh.

6. CHO PHÉP / CẤM GỌI QUỐC TẾ
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    3     #     k    #     m    #
Với:
m = 0 : cấm gọi quốc tế.
m = 1 : cho phép gọi quốc tế.
k : số máy nhánh.
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
 Ví dụ:
Cho phép máy 4, 5  gọi quốc tế, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 3 # 4 5 # 1 # : cho phép máy 4 , 5 gọi quốc tế.
- Nhấn 3 # 1 2 3 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 gọi quốc tế.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 3 # 4 5 # 1 # : cho phép máy 4 , 5 gọi quốc tế.
- Nhấn 3 # 1 2 3 6 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 6 gọi quốc tế.

7. CHO PHÉP / CẤM GỌI DỊCH VỤ IP (171, 177, 178, 179…)
 Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    4    #     k    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : cấm gọi IP.
m = 1 : cho phép gọi IP.
k : số máy nhánh
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 5, 6  gọi IP, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 4 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi IP.
- Nhấn 4 # 1 2 3 4 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 gọi IP.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 4 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi IP.
- Nhấn 4 # 1 2 3 4 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 gọi IP.

8. CHO PHÉP / CẤM GỌI TỚI CÁC VÙNG CẤM
Trong thực  tế nhiều  khi ta chỉ cần cấm một số đặc biệt, riêng  lẻ nào  đó, ví dụ như : cấm gọi 1088, 1080, 059 (mã vùng tỉnh GiaLai…) vì vậy tổng đài cho phép ta tạo ra 4 vùng cấm và mỗi số riêng lẻ cần cấm được đưa vào các vùng cấm đó.
Ví dụ: Ta tạo ra 4 vùng cấm sau:
- Vùng 1: Chứa đầu số 1088.
- Vùng 2: Chứa đầu số 059.
- Vùng 3: Chứa đầu số 04 (mã vùng Hà Nội).
- Vùng 4: Chứa đầu số 0650 (mã vùng Bình Dương).
Ta có thể cho phép / cấm từng máy nhánh gọi đến 4 vùng cấm vừa tạo trên.
a. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 1
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn   5       #     k    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : cấm gọi tới vùng 1.
m = 1 : cho phép  gọi  tới vùng  1.
k : số máy nhánh
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 5 , 6  gọi  tới vùng  1, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 5 # 5  6  # 1 # : cho phép máy 7 , 8 gọi  tới vùng  1.
- Nhấn 5 # 1 2 3 4 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8  gọi tới vùng1.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 5 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi  tới vùng  1.
- Nhấn 5 # 1 2 3 4 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 gọi tới vùng1.

b. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 2
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    6    #     k    #     m    #
Trong đó:
m = 0 : cấm gọi tới vùng 2.
m = 1 : cho phép gọi tới vùng 2.
k : số máy nhánh
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 1, 2, 3  gọi tới vùng 2, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 6 # 1 2 3 # 1 # : cho phép máy 1 , 2 , 3 gọi  tới vùng  2.
- Nhấn 6 # 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 4 , 5 , 6 , 7 , 8  gọi tới vùng 2.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 6 # 1 2 3 # 1 # : cho phép máy 1 , 2 , 3 gọi  tới vùng  2.
- Nhấn 6 # 4 5 6 # 0 # : cấm máy 4 , 5 , 6 gọi tới vùng 2.
c. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 3
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    7    #     k    #     m    #
Trong đó:
m = 0 : cấm gọi tới vùng 3.
m = 1 : cho phép  gọi  tới vùng  3.
k : số máy nhánh
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
 Ví dụ:
Cho phép máy 2, 3, 4  gọi tới vùng 3, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 7 # 2 3 4 # 1 # : cho phép máy 2 , 3 , 4 gọi  tới vùng  3.
- Nhấn 7 # 1 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 5 , 6 , 7 , 8  gọi tới vùng 3.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 7 # 2 3 4 # 1 # : cho phép máy 2 , 3 , 4 gọi  tới vùng  3.
- Nhấn 7 # 1 5 6 # 0 # : cấm máy 1 , 5 , 6  gọi tới vùng 3.
d. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 4
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    8    #     k    #     m    #
Trong đó:
m = 0 : cấm gọi tới vùng 4.
m = 1 : cho phép  gọi  tới vùng  4.
k : số máy nhánh
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 5, 6 gọi tới vùng 4, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 8 # 5  6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi  tới vùng  4.
- Nhấn 8 # 1 2 3 4 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8  gọi tới vùng 4.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 8 # 5  6  # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi  tới vùng  4.
- Nhấn 8 # 1 2 3 4 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 gọi tới vùng 4.

9. TẠO CÁC VÙNG CẤM
 Lưu ý:
- Các vùng cấm chỉ được phép nhập một số duy nhất, giá trị lần nhập sau sẽ thay thế giá trị lần nhập trước.
- Số được nhập trong vùng cấm là một  số  có giá trị  từ 1 đến 4 chữ số.
Ví dụ:
- Ta nhập  vào vùng cấm 1 số 1088 (dịch  vụ hỏi đáp) thì không đưa các số khác thêm vào được nữa. Nếu nhập vào nữa thì giá trị lần nhập sau sẽ thay thế  giá trị 1080 đã nhập .
- Ta có thể nhập  số 117 hay 1080 vào vùng cấm, nhưng không thể nhập số 05978 vào vùng cấm vì có 5 chữ số (lớn hơn 4 chữ số như quy định).
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Trong đó:
- x là mã lệnh, nhận một trong các giá trị sau :
x = 63 : Tạo vùng cấm 1 x = 64 : Tạo vùng cấm 2 x = 65 : Tạo vùng cấm 3 x = 66 : Tạo vùng cấm 4.
- n là giá trị cần nhập, là một số chứa tối đa 4 chữ số.
 Ví dụ:
Tạo vùng cấm 1 chứa mã số 1088.
- Nhấn  6 3 # 1 0 8 8 # :
Như vậy, vùng cấm 1 chứa mã số 1088. Chúng ta có thể lập trình cho phép hoặc cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi đến số này.

10. LẬP TRÌNH TRUNG KẾ 1
a. Cho phép / cấm máy nhánh đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1 (LINE 1)

Chúng ta có thể chỉ định máy nhánh nào sẽ đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1 .
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhẫn     9       #        K         #            m          #
Trong đó :
m = 0 : cấm đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1.
m = 1 : cho phép  đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1.
k : số máy nhánh.
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 1, 2  đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 9 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1  , 2 đổ chuông trên trung kế 1
- Nhấn 9 # 3 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8 đổ chuông trên trung kế 1.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 9 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1 , 2  đổ chuông trên trung kế 1
- Nhấn 9 # 3 4 5 6 # 0 # : cấm máy 3 , 4 , 5 , 6 đổ chuông trên trung kế 1
b. Cho phép / cấm gọi ra trên trung kế 1
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn   1     0    #     k    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : cấm gọi ra trên trung kế 1
m = 1 : cho phép gọi ra trên trung kế 1.
k : số máy nhánh .
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106
Ví dụ:
Cho phép máy 1, 2 gọi ra trung kế 1, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 1 0 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1 , 2 gọi ra trung kế 1.
- Nhấn 1 0 # 3 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 gọi ra trung kế 1.
Với tổng đài FX106
- Nhấn 10 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1 , 2  gọi ra trung kế 1.
- Nhấn 10 # 3 4 5 6 # 0 # : cấm máy 3 , 4 , 5 , 6 gọi ra trung kế 1.

11. LẬP TRÌNH TRUNG KẾ 2 (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
a. Cho phép / cấm máy nhánh đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 2 (LINE 2)

Chúng ta có thể chỉ định máy nhánh nào sẽ đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 2 .
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn   1 1    #     k    #     m    #
Trong đó:
m = 0 : cấm đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 2.
m = 1 : cho phép  đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 2.
k : số máy nhánh, k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
Ví dụ:
Cho phép máy 1, 2  đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 2, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 11 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1, 2 đổ chuông trên trung kế 2.
- Nhấn 11 # 3 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 đổ chuông trên trung kế 2.
b. Cho phép / cấm gọi ra trên trung kế 2
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    1    2    #     k    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : cấm gọi ra trên trung kế 2
m = 1 : cho phép gọi ra trên trung kế 2
k : số máy nhánh, k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC
Ví dụ:
Cho phép máy 1, 2 gọi ra trung kế 2, cấm các máy còn lại:
Với tổng đài FX208PC
- Nhấn 1 2 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1, 2 gọi ra trên trung kết 2
- Nhấn 1 2 # 3 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 gọi ra trên trung kế 2 .

12. CHỌN SỐ CHIẾM RA TRUNG KẾ
Tùy theo thói quen, sở thích mà bạn có thể chọn nhấn số 0 hay số 9 để chiếm trung kế gọi ra ngoài:
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn   4       0    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : nhấn số 0 để chiếm  trung kế, mặc định chọn số 0
m = 1 : nhấn số 9 để chiếm  trung kế.

13. CHẾ  ĐỘ DISA (chỉ có ơ tổng đài FX208PC)
Chế độ DISA là chế  độ hoạt  động hoàn toàn tự  động, người bên ngoài khi gọi vào sẽ nghe câu thông báo hướng dẫn nhấn tiếp số nội bộ để kết nối trực tiếp đến các  máy nhánh.  Chế độ  này  phù  hợp với  các  công sở  không   có người  trực  điện thoại.
 Một  số lưu ý  khi sử dụng chế độ DISA:
- Để sử dụng  chế độ DISA bạn phải gắn thêm CARD DISA.
- Sau 20 giây  mà người gọi vẫn  không nhấn thêm số  máy nhánh hoặc nhấn  số không đúng thì tổng đài chuyển sang chế độ đổ chuông máy nhánh (xem phần lập trình đổ chuông).
- Nếu người gọi đã nhấn đúng số máy nhánh nhưng máy nhánh đang bận thì người bên ngoài sẽ nghe tín hiệu báo bận.
- Nếu người gọi nhấn đúng số máy nhánh nhưng không có người nhấc máy thì máy
nhánh đó sẽ đổ 10 hồi chuông rối ngắt .
- Đổ chuông trong chế độ DISA chỉ kéo dài 10 hồi rồi ngắt nếu không có  người nhấc máy.
* Khai báo sử dụng DISA:
Để sử dụng chế độ DISA bạn phải khai báo tổng đài.
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    4    1    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : không sử dụng DISA.
m = 1 : cho phép sử dụng DISA.
Ví dụ:
Để sử dụng  chế độ DISA, ta khai báo:
Nhấn 4 1 # 1 #

14. LẬP TRÌNH TÍNH CƯỚC CUỘC GỌI RA TRUNG KẾ (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Để tổng  đài quản  lý dữ liệu cuộc gọi ra ngoài  của các máy nhánh chúng ta cần
phải khai báo
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    4    2    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : không cho phép tính cước cuộc gọi ra trung kế.
m = 1 : cho phép tính cước cuộc gọi ra trung kế.
Ví dụ:
Để cho phép tính cước cuộc gọi ra trung kế, ta khai báo:
Nhấn 4 2 # 1 #
Lưu ý  : tổng đài không  tính cước cuộc gọi nội bộ

15. LẬP TRÌNH SỬ DỤNG  DỊCH VỤ ĐẢO CỰC (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Đối với các cuộc gọi ra ngoài mạng Bưu điện, cuộc gọi chỉ bị tính cước khi máy được  gọi nhấc máy. Để phát hiện chính xác thời điểm mà máy được  gọi nhấc máy thì chúng ta phải đăng ký sử dụng  dịch vụ đảo cực của Bưu điện. Nếu không thì việc tính cước của tổng đài sẽ diễn ra tự động .
* Tín hiệu đảo cực:
Là sự đảo dấu điện áp trên đường LINE bưu điện của máy gọi đi khi máy được gọi nhấc máy. Tín hiệu này do bưu điện cấp, tổng đài nội bộ dựa vào tín hiệu này để tính cước.
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    4    3    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : không sử dụng dịch vụ đảo cực.
m = 1 : cho phép sử dụng dịch vụ đảo cực.
Ví dụ: sau khi đã đăng ký dịch vụ đảo cực  ta thực hiện khai báo cho tổng đài như sau:
Lưu ý:
Nhấn 4 3 # 1 #
- Nếu không sử dụng dịch vụ đảo cực, sau 10 giây  kể từ khi nhận dạng được số gọi đi, tổng đài  bắt đầu tính cước.
- Nếu sử dụng cả 2 đường trung kế thì phải đăng ký dịch vụ đảo cực cho cả 2.
- Nếu chúng ta đã lập trình tổng đài có sử dụng dịch vụ đảo cực mà lại không đăng ký dịch  vụ đảo cực của Bưu điện thì tổng đài sẽ không thể tính cước cuộc gọi được.Do vậy chỉ thực hiện khai báo cho tổng đài khi đã thực sự được Bưu điện cung cấp dịch  vụ đảo cực.

16. CHỌN CHẾ ĐỘ XUẤT  CƯỚC    (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Có hai chế độ xuất cước  để người  sử dụng lựa chọn
- Đổ cước thường trực (chế độ mặc định của tổng đài)
Khi đàm thoại  kết thúc máy nhánh của tổng đài gác máy tổng đài thực  hiện đồng thời:
+ Lưu cước vào bộ nhớ tổng đài (lưu tối đa 200 cuộc gọi).
+ Đổ cước cuộc gọi vừa kết thúc vào máy tính qua cổng RS232.
- Không đổ cước thường trực:
Khi đàm thoại  kết thúc máy nhánh của tổng đài gác máy tổng đài thực  hiện lưu cước cuộc gọi vào bộ nhớ tổng đài (lưu tối đa 200 cuộc gọi). Để xem tổng kết cước cuộc gọi, chúng ta thực hiện lệnh “đọc” trong phần mềm được cài đặt trên máy vi tính.
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    4    4    #     m    #
Trong đó :
m = 0 : không  đổ cước thường trực.
m = 1 : đổ cước thường  trực.
F Ví dụ:
Để cho tổng đài đổ cước thường trực, ta khai báo:
Nhấn 4 4 # 1 #

17. NHẬP GIỜ - PHÚT – GIÂY; NGÀY – THÁNG – NĂM (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Là cơ sở cho việc tính cước và quản   lý cuộc  gọi  ra trung kế theo đúng thời gian
thực  tế .
a. Nhập giờ – phút – giây
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    6    0    #     x     y    z    #
Trong đó:
x , y , z : giá trị giờ - phút – giây (là số có 2 chữ số).
Ví dụ: Nhập thời gian cho tổng đài là : 11 giờ 30 phút 20 giây.
Nhấn  6 0 # 1 1 3 0 2 0 # : nhập 11 giờ,  30 phút, 20 giây.

b. Nhập ngày – tháng – năm
Thao tác:  Nhấn    6    1    #     x     y    z    #
Trong đó:
x , y , z : giá trị ngày – tháng – năm (là số có 2 chữ số).
Ví dụ: Nhập ngày tháng năm cho tổng đài là: nhập  ngày  10 tháng 10 năm 2004.
Nhấn  6 1 # 1 0 1 0 0 4 # : nhập ngày 10 tháng 10 năm 2004.

18. GHI ÂM DISA (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Khi sử dụng  chế độ DISA, chúng ta nên cắm card DISA để   ghi âm lời hướng dẫn sao cho người gọi từ trung kế vào biết cách nhấn số máy nhánh cần gặp.
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    8    0    #
 Lưu ý:
- Sau khi nhấn các phím trên, chúng ta bắt đầu ghi âm  lời hướng dẫn. Thời gian ghi âm tối đa  là 20 giây.
- Sử dụng điện thoại loại tốt âm thanh nghe to, rõ, trung thực. Việc ghi âm
nên chọn  người thâu  âm có chất giọng tốt và tiến hành trong phòng kín ít có tạp âm để chất lượng  âm thanh tốt.

19. NGHE LẠI LỜI GHI ÂM (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Sau khi ghi âm lời  hướng  dẫn, để kiểm  tra nội  dung và  chất  lượng âm  thanh chúng ta nên nghe lại lời ghi âm. Việc ghi âm phải tiến hành nhiều lần để đạt được âm thanh như ý, nội  dung ghi lần sau sẽ thay thế lần trước .
Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn    8    1    #
 
20. Thiết lập dịch vụ HUNTING
Cho phép  đổ chuông ở máy nhánh khác khi máy nhánh được chỉ định nhận chuông bận, nhóm HUNTING gồm tối đa 4 máy nhánh
 Thao tác: đang trong chế độ lập trình
Nhấn   70    X    Y    Z    U    #
 Trong đó : X Y Z  U là số nội bộ của máy nhánh, trong nhóm HUNTING bắt buộc
X phải là máy nhánh được chỉ định nhận chuông và phải là máy nhánh đầu tiên trong nhóm HUNTING .
Lưu ý  :nhóm máy HUNTING gồm tối đa 4 máy nhánh

21. Huỷ  bỏ dịch vụ HUNTING
Để huỷ bỏ dịh vụ HUNTING ta thoa tác như sau :
Thao tác:  Nhẫn   70    X    #
 Trong đó X là máy nhánh được chỉ định nhận chuông vào

22. KHỞI ĐỘNG LẠI TỔNG ĐÀI
Khi lập trình mới tổng đài hoặc  tổng đài đã sử dụng nhưng quên các giá trị đã lập trình. Chúng ta nên khởi động lại tổng đài để đưa tổng  đài về giá trị mặc định ban đầu của nhà sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng nhanh tổng đài Adsun FX208PC :
Gọi ra ngoài
:   Nhấn  số 0 (hoặc số 9) ==>>Tuỳ theo lập trình nhấn số 0(hoặc 9)
Gọi nội bộ   : Nhấn trực tiếp số máy nội bộ ==>>Số nội bộ là số có 1 chữ số
Chuyển cuộc gọi : Nhấn # # + số máy nội bộ muốn chuyển ==>>Sau khi nhấn # #, phải nghe tone nội bộ rồi sau đó mới nhấn  số nội bộ muốn  chuyển
Rước cuộc gọi : Nhấn * * ==>>Thực hiện ở bất kỳ máy  nội bộ nào
Đàm thoại tay ba  : Nhấn # # + số nội bộ + # # ==>>Tối đa ba người, hai máy nội bộ và một máy ngoài
Kiểm tra chuông điện thoại :   Nhấn # 3 nghe tone báo bận, gác máy nghe đổ chuông Nhấn # 5 + số máy nội bộ muốn ==>> Máy nhánh bất kỳ
Thiết lập dịch vụ Call Forward (nhờ nhận chuông đến khi đi vắng) Huỷ bỏ dịch  vụ Call :  Forward  ==>>Có tác dụng  cho gọi  nội bộ và gọi từ ngoài vào, cúp điện mất
Forward  : Nhấn # 4    
Chọn trung kế gọi ra ngoài : Nhấn * # m (m = 1 : chọn trung kế 1; m = 2 : chọn trung kế 2) ==>>Chỉ thực hiện được với tổng đài FX208PC, nếu nghe báo bận hãy chọn trung kế khác hoặc gọi lại sau.

 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

  Microsoft Office 2013 là bộ công cụ văn phòng được phát hành vào ngày 29 tháng 1, 2013 bao gồm các công cụ word, excel, powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher,.. Hiện tại, bộ Office này vẫn là bản thu phí, vì vậy người dùng phải mua key bản quyền từ Microsoft hoặc các đại lý phân phối. Tuy nhiên với nhiều người, giá key bản quyền khá cao, nên việc sử dụng các tool crack Office 2013 vẫn rất phổ biến nhằm tiết kiệm chi phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách active Office 2013 với tỉ lệ thành công cao.

Chuẩn bị

  Địa chỉ IP của port cần mở

- Port cần mở
- Máy tính (hoặc điện thoại) kết nối mạng của modem chính.
- Quan trọng: Kết nối thiết bị cần mở port với modem chính. Nếu kết nối qua một wifi khác phải tắt DHCP.

Hướng dẫn thao tác cách mở Port Modem Wifi FPT
Trong bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cách mở port cho modem wifi Fpt GPON đơn giản nhất.
Trước khi tiến hành mở port modem wifi Fpt phải chuẩn bị:
Modem wifi chính để kết nối khi mở port
Xác định địa chỉ IP port cần mở
Một điện thoại hoặc máy tính
Cần biết được Default Gateway của đường truyền  mạng thông thường là 192.168.1.1