Liên hệ với chúng tôi
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0825.62.68.69
Top
Hotline Hotline 08 25 62 68 69
cskhquangchanh@gmail.com

Giới thiệu

Thứ 6 | 28/08/2020 - Lượt xem: 49

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO "KẾ TOÁN TỔNG HỢP - KẾ TOÁN THUẾ" CHUYÊN NGHIỆP BẰNG CHỨNG TỪ THỰC TẾ

   Các bạn là kế toán viên, KT nội bộ chưa biết làm KT thuế, chưa biết làm BCTC, quyết toán thuế muốn học để nâng cao nghề nghiệp, nâng cao thu nhập, dễ xin việc
  Các cá nhân, Giám đốc chưa biết kế toán nay muốn học để làm hoặc để kiểm soát được bộ máy kế toán của Cty gia đình mình  
  Các bạn ra trường đã lâu nhưng chưa đi làm hoặc làm trái nghề nay muốn cũng cố lại kiến thức để đi xin việc
  Các bạn đang là sinh viên muốn tham gia khóa đào tạo này để thực tập làm khóa luận nộp cho trường và để dễ tiếp thu kiến thức đang học trên trường
  Các bạn học trái ngành (không phải ngành kế toán) nhưng nay muốn chuyển qua làm kế toán
  Các bạn muốn học KT thuế - KT tổng hợp để nhận kế toán ngoài giờ về nhà làm cải thiện thu nhập 


PHẦN 1 : LÀM CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ PHẢI NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ

Dựa trên chứng từ thực tế : hóa đơn mua hàng, bán hàng, sổ phụ ngân hàng, bảng lương ... các bạn sẽ thực hành :
► Làm các loại báo cáo nộp hàng tháng; hàng quý; cuối năm làm Quyết toán thuế và BC tài chính (Các báo cáo này làm xong sẽ được Cty hướng dẫn nộp qua mạng) 

Gioi thieu lop day ke toan thuc te tai nha

BÁO CÁO THÁNG PHẢI NỘP
(áp dụng  cho Cty kê khai GTGT theo tháng, TNCN theo tháng)

● Mỗi tháng nộp
1. Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
2. 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)
3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)
Hạn nộp tờ khai : ngày 20 tháng kế tiếp
 Lưu ý :
- Nếu trong tháng Cty không phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì không cần nộp Tờ khai thuế TNCN tháng
- Hạn nộp tờ khai tháng cũng là ngày hạn chót nộp số tiền thuế vào kho bạc

BÁO CÁO QUÍ PHẢI NỘP
(áp dụng  cho Cty kê khai GTGT theo quý, TNCN theo quý)

● Mỗi quý nộp
 1. Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
2. 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)
3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)
Hạn nộp tờ khai : hạt chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (trễ hạn bị phạt)
 Lưu ý :
- Nếu trong quý Cty không phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì không cần nộp Tờ khai thuế TNCN quý
- Hạn nộp tờ khai quý cũng là ngày hạn chót nộp số tiền thuế vào kho bạc

BÁO CÁO NĂM PHẢI NỘP
(áp dụng chung cho tất cả DN)

 1. Bộ hồ sơ Quyết toán thuế gồm :
● Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)
● Kết quả hoạt động SXKD
● 05/QTT-TNCN tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)

 2. Bộ hồ sơ Báo cáo tài chính gồm :
● Bảng cân đối kế toán
● Báo cáo Kết quả hoạt động KD
● Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Hạn chót nộp BC :  30/03 năm kế tiếp (cũng là hạn chót nộp số tiền thuế vào kho bạc) 

PHẦN 2 : HỌC LÀM SỔ VÀ IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN CÁC LOẠI

 Nhật ký chung, Bảng cân đối số phát sinh
 Sổ cái – chi tiết các tài khoản, Sổ quỹ
 Bảng lương có trích BHXH-YT
 Bảng trích khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC 
 Báo cáo NXT kho tổng hợp - kho chi tiết
 Phiếu thu- Phiếu chi- Phiếu nhập – xuất kho
  Để làm được các vấn đề tổng quát nêu trên thì các bạn sẽ được hướng dẫn học chi tiết 16 bước dưới đây


NỘI DUNG CHI TIẾT 16 BƯỚC HỌC

Bước thứ nhất : Dành cho các bạn chưa học kế toán
 Học lý thuyết kế toán
 Cách tính căn bản các loại thuế :
+ Thuế Giá trị gia tăng (thuế VAT)
+ Thuế thu nhập doanh nghiêp 
+ Thuế thu nhập cá nhân
► Học định khoản kế toán
► Học kế toán kho
► Học kế toán công cụ dung cụ, tài sản cố định 
► Học kế toán lương
► Học kế toán Xác định kết quả kinh doanh
Kể từ bước 2 trở đi, học viên dựa vào cuốn tài liệu chứng từ, hóa đơn phát sinh thực tế của một công ty để thực hành học làm KẾ TOÁN THUẾ- KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Bước thứ hai : dựa vào chứng từ mua hàng thực tế các bạn tiến hành nhập kho, dựa vào hóa đơn bán hàng các bạn ghi nhận xuất kho. Kết quả cuối cùng là ra được Báo cáo Nhập Xuất Tồn từng mặt hàng. Lưu ý : trong bước này có mua hàng từ nước ngoài do đó học viên sẽ được hướng dẫn cách tính giá vốn nhập kho hàng nhập khẩu 

Bước thứ ba : Bước quan trọng nhất : làm Sổ kế toán từng tháng (phải hoàn thành bảng CĐSPS), trong bước này các bạn được hướng dẫn định khoản các chứng từ phát sinh vào Nhật ký chung, theo dõi công nợ phải thu, phải trả, theo dõi ngân hàng, phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ, hạch toán chi phí tiền lương (có tham gia BHXH-BHYT), hạch toán hàng nhập khẩu, hàng bán bị trả lại, thanh lý TSCĐ … Cuối tháng kết chuyển các tài khoản doanh thu–chi phí để xác định kết quả KD. Lưu ý : tháng cuối năm phải xác định thuế TNDN phải nộp cả năm 


Bước thứ tư : Học in sổ sách kế toán
► In nhật ký chung 
► In bảng cân đối số phát sinh 
► In Sổ cái các Tài khoản 
► In Sổ quỹ 
► In Phiếu thu-chi 
► In Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho 

Bước thứ năm : Học cách làm thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quí
► Cuối mỗi quí học viên sẽ được hướng dẫn dựa vào sổ kế toán đã làm các bước trước để xác định được kết quả kinh doanh của quí. Nếu quí đó công ty kinh doanh có lãi thì tính ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quí và tiến hành nộp thuế (nộp qua mạng) vào kho bạc

Bước thứ sáu : Học cách làm Báo cáo thuế Giá trị gia tăng Quí
Cuối mỗi quí học viên sẽ được hướng dẫn dựa vào hóa đơn mua vào, bán ra để làm báo cáo thuế VAT quí. Nếu trong quí đó phát sinh số thuế VAT phải nộp thì tiến hành nộp thuế (nộp qua mạng) vào kho bạc, còn ngược lại là trường hợp thuế VAT còn được khấu trừ thì sẽ chuyển số còn khấu trừ đó qua quí sau để khấu trừ tiếp 

Bước thứ bảy : Học cách làm báo cáo sử dụng hóa đơn Quí
Cuối mỗi quí học viên dựa trên hóa đơn bán ra để làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quí, Lưu ý : mẫu này nếu không nộp thì mức phạt rất cao. Đối với Cty chưa in hóa đơn cũng phải làm báo cáo (không phát sinh). Khi công ty in hóa đơn xong phải làm thông báo phát hành hóa đơn xong mới được sử dụng

Bước thứ tám : Học cách tính thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) Quí
Cuối mỗi quí học viên tổng hợp bảng lương 3 tháng của một quí lại để tính ra số thuế TNCN phải nộp. Nếu trong quí không phát sinh số thuế TNCN phải nộp (nghĩa là trong công ty không có ai phải nộp thuế TNCN) thì không cần nộp Báo cáo này qua mạng 

Bước thứ chín : Học cách đưa dữ liệu lên phần mềm HTKK mỗi quí để nộp qua mạng
Cuối mỗi quí , học viên được hướng dẫn :
► Đưa số liệu Báo cáo thuế VAT quí lên phần mềm HTKK
► Đưa số liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn quí lên phần mềm HTKK
► Đưa số liệu Báo cáo Thuế TNCN quí lên phần mềm HTKK

Bước thứ mười : Học cách làm Quyết toán thuế Thu nhập DN năm
► Cuối năm, học viên sẽ được hướng dẫn làm Quyết toán thuế TNDN năm. Học viên dựa vào sổ sách kế toán đã làm trong năm để xác định kết quả kinh doanh cả năm lãi hay lỗ. Nếu lãi thì tính ra số thuế TNDN phải nộp cho nhà nước
► Sau đó học viên sẽ được hướng dẫn đưa số liệu này lên phần mềm HTKK để nộp qua mạng

Bước thứ mười một : Học cách làm Báo cáo tài chính năm gồm :
   Bảng Cân đối kế toán
   Báo cáo KQ hoạt động KD
   Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
   Thuyết minh Báo cáo tài chính
► Sau đó học viên sẽ được hướng dẫn đưa số liệu này lên phần mềm HTKK để nộp qua mạng  
  
Bước thứ mười hai : Học cách làm Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm
► Cuối năm học viên tổng hợp bảng lương 12 tháng của năm lại để tính ra số thuế TNCN phải nộp cả năm. Nếu trong năm không phát sinh số thuế TNCN phải nộp (nghĩa là trong cả năm công ty không có ai phải nộp thuế TNCN) thì vẫn phải nộp Báo cáo này qua mạng (như vậy trường hợp này khác với Quí)
► Sau đó học viên sẽ được hướng dẫn đưa số liệu này lên phần mềm HTKK để nộp qua mạng   

Bước thứ mười ba : Hướng dẫn nộp Báo cáo thuế qua mạng
► Công ty cung cấp File Power Point hướng dẫn từng bước cách nộp Báo cáo thuế qua mạng 

Bước thứ mười bốn : Hướng dẫn nộp Thuế vào kho bạc qua mạng
► Công ty cung cấp File Power Point hướng dẫn từng bước cách nộp Thuế vào kho bạc qua mạng

Bước thứ mười lăm : Soạn thảo Hợp đồng lao động và làm Bảng lương
► Công ty cung cấp mẫu hợp đồng lao động, mẫu bảng lương có các khoản phụ cấp , các khoản trích BHXH-BHYT-BH thất nghiệp ...
► Công ty cung cấp mẫu Thang bảng lương, Nội qui lao động, Thỏa ước lao động tập thể

Bước thứ mười sáu : Công ty đang ƯU ĐÃI BƯỚC NÀY (hết thời gian ưu đãi thì Bước này sẽ được dạy có tính phí riêng) : Hướng dẫn cách Đăng ký tham gia BHXH cho công ty qua mạng
► Công ty cung cấp File Power Point hướng dẫn từng bước cách Đăng ký tham gia BXH cho công ty qua mạng.

 

Đang tải bình luận,....